Prof. Mladen Garasic, ScD. PhD. Geol. Eng.

Prof. dr. sc. Mladen Garašić
redoviti profesor u trajnom zvanju

https://www.linkedin.com/pub/mladen-garasic/94/393/a7b

BIOGRAFIJA:

Rođen u Zagrebu.

ŠKOLOVANJE:

• – osnovna škola i V gimnazija u Zagrebu (1970),
• – Eckersley Course , St. Hugh’s College, Oxford (1969, 1971),
• – diplomirani inženjer geologije, smjer hidrogeologija i inženjerska geologija (Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, (1976),
• – Summer Karst Field School, Western Kentucky University, USA (1981, 1985),
• – magistar geoloških znanosti, smjer hidrogeologija i inženjerska geologija, Rudarsko-geološko-naftni i Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, (1981),
• – doktor geoloških /područja: tehničkih i prirodnih/ znanosti, /polja: geološko inženjerstvo i geoznanosti/, smjer hidrogeologija i inženjerska geologija, Rudarsko-geološko-naftni i Prirodoslovno-matematički fakultet , Sveučilište u Zagrebu, (1986).

ZNANSTVENI STATUS:

• znanstveni asistent / asis. (1983),
• znanstveni suradnik / docent (1987),
• viši znanstveni suradnik / izv.prof. (1992),
• znanstveni savjetnik / red.prof. (1999); (2005)

NASTAVA:

• – od akad.god 1990/1991. do danas sudjeluje u fakultetskoj dodiplomskoj, preddiplomskoj, postdiplomskoj i terenskoj nastavi kolegija: “Hidrogeologija” (Hidrogeologija krša), te “Inženjerska geologija” (Tuneli) na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,
• – od akad.god. 2001/2002. do akad.god 2005/2006. sudjeluje u nastavi na poslijediplomskom studiju kolegija “Odabrana poglavlja iz Speleologije” (osnivač kolegija) na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,
• – od akad.god. 2001/2002. do akad.god. 2005/2006. sudjeluje u fakultetskoj dodiplomskoj nastavi te predaje i vodi kolegije: “Geologija i petrologija” i “Hidrogeologija i inženjerska geologija” na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,
• – od akad.god. 2001/2002. do 2005/2006. sudjeluje u fakultetskoj dodiplomskoj nastavi te predaje i vodi kolegij: “Inženjerska geologija” na Građevinskom odjelu Tehničkog Veleučilišta Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
• – od akad.god. 2001/2002. do 2005/2006 sudjeluje u nastavi na poslijediplomskom studiju i vodi kolegij “Hidrogeologija” na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,
• – od akad.god.2005/2006 do danas sudjeluje u fakultetskoj preddiplomskoj i diplomskoj nastavi te predaje i vodi kolegije: “Primijenjena geologija” i “Hidrogeologija i inženjerska geologija” na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,
• – od akad.god. 2006/2007. do danas sudjeluje u nastavi na doktorskom studiju i vodi kolegij “Hidrogeologija krša” (osnivač kolegija) na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,
• – od akad.god. 2006/2007. do danas sudjeluje u nastavi na diplomskom i doktorskom studiju i vodi kolegij “Speleologija” (osnivač kolegija) na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,
• – od akad.god. 2012/2013. do danas sudjeluje u nastavi na Geo-Engineering and Water Management doctoral programe offered jointly by: Graz University of Technology, University of Zagreb, University of Maribor and Budapest University of Technology and Economics. Subject “Ground Profile Characterization“.

STRUČNI RAD I ZAPOSLENJA:

• od 1975 – 1978. Institut za geološka istraživanja, Zagreb,

• od 1979 – 1991. Građevinski institut, Fakultet građevinskih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za geotehniku, Zagreb,

• od 1991 – 2002. Institut građevinarstva Hrvatske, Zavod za geotehniku, Zagreb,

• od 2002 – 2017. Građevinski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za geotehniku,

REFERENCE:

• objavio preko 349 znanstvenih, stručnih i stručno popularnih članaka u Hrvatskoj te u SAD, Italiji, Velikoj Britaniji, Španjolskoj, Mađarskoj, Francuskoj, Kini, Švicarskoj, Portugalu, Brazilu, Koreji, Maleziji, Alžiru, Rusiji, Grčkoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Libanonu, Austriji, Puerto Ricu, Vijetnamu, Norveškoj, Nizozemskoj, Njemačkoj, Japanu, Belgiji, Kanadi, Iranu, Bugarskoj, Guatemali, Argentini, Češkoj, Australiji, Cipru itd. od kojih se neki opetovano citiraju u stranoj stručnoj speleološkoj, karstološkoj i geološkoj bibliografiji. Neki radovi navedeni su u Croatian Scientific bibliography http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=7250, a ostali u objavljenim popisima radova prilikom izbora za znanstvena ili znanstveno-nastavna zvanja ili u objavljenim bibliografijama.
• primarno razradio i objavio (1983;1986;1991;1995) klasifikacije speleoloških objekata prema genezi, hidrogeološkim funkcijama i morfologiji kakve se u podjelama pretežito koriste u današnjoj svjetskoj literaturi,
• izradio više stotina stručnih elaborata iz područja inženjerske geologije, hidrogeologije, speleologije itd.(od 1975. do 2017.)
• glavni i odgovorni urednik znanstvenog i stručnog časopisa “Spelaeologia Croatica”, od 1990. godine do danas,
• voditelj Simpozija i Urednik Zbornika “ALCADI 2000” Međunarodnog simpozija o povijesti karstoloških i speleoloških istraživanja u području Alpa, Dinarida i Karpata (Zadar, 2000 – organizacija Union Internationale de Speleologie – UIS),
• član organizacijskog odbora međunarodnog simpozija “Eurock 2009″,
• član znanstvenog odbora međunarodnog kongresa ” 44th Congress of the International Association of Hydrogeologists 2017″,
• predsjednik organizacijskog odbora Prvog hrvatskog speleološkog kongresa (2009-2010),
• član znanstvenog odbora Međunarodnog znanstvenog kongresa – International Congress of Speleology in artificial cavities “Hypogea 2015”, Rim, Italija (2014-2015),
• predstavnik Hrvatske u Međunarodnoj speleološkoj uniji (Union Internationale de Speleologie) od 1993. do danas,
• predstavnik Hrvatske u Europskoj speleološkoj uniji (Federation Speleologique Europeenne) od 2009. do danas,
• snimatelj fotografija iz podzemlja krša (s preko 270000 snimaka), objavio stotinjak fotografija u časopisima, knjigama, kalendarima i na internetu. Sudjelovao na sedam izložbi fotografija (diploma New York Institute of Photography).
• održao više stotina predavanja na kongresima, seminarima, stručnim skupovima kod nas i u inozemstvu, sudjelovao u tridesetak TV i radio emisija, održao više desetaka pozvanih predavanja na međunarodnim skupovima.
• aktivno sudjelovao na čak 12 svjetskih speleoloških kongresa (International Congress of Speleology) od ukupno 17 održanih,
• recenzent više stručnih i znanstvenih knjiga, recenzent 3 fakultetska programa, recenzent međunarodnih i domaćih znanstvenih projekata, elaborata, studija i članaka,
• član i/ili predsjednik više povjerenstava za ocjenu studija o utjecaju na okoliš pri nadležnim ministarstvima,
• mentor ili komentor više desetaka diplomskih i magistarskih radova te doktorskih disertacija iz područja geologije, hidrogeologije, inženjerske geologije, rudarstva, fizička geografije, geotehnike, speleologije, karstologije, tunelogradnje…
• sudski vještak za područje speleologije i hidrogeologije krša,
• revident projekata za područja hidrogeologije, inženjerske geologije, speleologije,
• jedan od osnivača speleološke škole (1971), autora prvog priručnika o speleologiji (1977) i jedan od pokretatelja ozbiljnijeg speleoronjenja (1973) u Hrvatskoj,
• stručni poslovi: speleološka istraživanja i posjeti u preko 5041 speleoloških objekata (s kompletnom dokumentacijom u M 1:100 do 1:1000), što se smatra svjetski vrlo značajno zapaženim rezultatom s dodijeljenim pohvalama, u krškim predjelima različitih dijelova svijeta (od 1966 -2017) u čak 77 zemlje:
• Dinarida
• širom Europe
• Južna Amerika
• Sjeverna Amerika
• Centralna Amerika i Karibi
• Bliski, Srednji i Daleki Istok
• Azija
• Oceanija
• Afrika
• Australija
• voditelj brojnih speleoloških i speleoronilačkih ekspedicija kod nas i u svijetu koje su rezultirale svjetski zapaženim rezultatima (od 1971. do 2017.),
• stručni i znanstveni radovi za primjerice hidrogeološka i speleološka istraživanja za tunel RHE “Čapljina” i “Hutovo” (1975-1976),
• hidrogeološka i speleološka istraživanja za tunel HE “Zakučac II” (1977-1979),
• speleološka istraživanja u tunelu “Učka” (1976-1979),
speleoronilačka i speleohidrogeološka istraživanja krških riječnih izvora ili ponora:
• Bistraca (1973),
• Tounjčice (1973,1984),
• Rudnice (1981),
• Crnog Vrela (1984),
• Panjkove spilje (1984,1985,1987,1988),
• Sinjca (1984),
• Rječine (1984),
• Klokota (1984, 1985),
• Krušnice (1985),
• Krčića (1986,1998),
• Kupe (1986),
• Slunjčice (1984,1990),
• Gurdića (1987),
• Sopota (1987),
• Spile (1987),
• Une (1988),
• Mrežnice (1989),
• Ličanke (1997),
• Zelenog Vira (1998),
• Kupice (1999),
• Vrioštice (1997,1999),
• Gacke (1997, 2004, 2005),
• Crvenog jezera (1998),
• Čikole (1989, 2001),
• Kamačnika (1993, 2002, 2003),
• Omble (2000),
• Bune (2000),
• Cetine (2001),
• Krupe (2002),
• Krnjeze (2002),
• Dobre (2003),
• Zrmanje (2003),
• Graba (2006),
• Rude (2006),
• Rumina (2006, 2007), itd.
izrada neotektonskih i morfostrukturnih karta hrvatskog krša – Jopićeva spilja (1975), Panjkova spilja (1985), Đulin ponor (1990),
detaljno inženjersko geološko kartiranje za ceste (M 1:1000 do 1.5000) :
• Matulji – Lupoglav (1979),
• Delnice – Matić poljana (1981),
• Karlovac – Slunj (1983),
• Otrić – Čanci (1984),
• Srb – Knin (1984),
• Zagreb – Sisak (1985),
• Solin – Klis (1987),
• Dragonja – Vodnjan (1990, 1996),
• Matulji – Rupa (1997),
• Popovača – Slunj (2005),
• Varaždin – Krapina (2006) itd.,
inženjersko geološko kartiranje za rješavanje problematike klizišta (M 1:100 do 1:1000):
• Resnjak (1981),
• Dragonožec (1982),
• Sveti Duh (1982),
• Galgovo (1983),
• Beterina – Dubrovnik (1984),
• Draga – Rijeka (1987,1990),
• Lepenica (1992) itd …(2017),
inženjersko geološko kartiranje za hotelske komplekse u Dubrovniku (M 1:500):
• “Belvedere”(1983-1985),
• “Plat” (1985),
• “Beterina” (1983-1986),
• “Vis” (1986),
• “Lapad” (1987),
• “Epidaurus” (1988),
• “Villa Argentina (2008) itd ,
inženjersko geološko kartiranje za brane (M 1:500 do 1:1000):
• “Kontarini” (1985),
• “Letaj” (1986),
• “Samarica” (1988-1989),
• “Šumetlica” (1989),
• “Lešće” (1986-1988),
geološki radovi na branama i cestama:
• “Sidi Yacoub”, Alžir (1981-1985),
• “Beni Haroun”, Alžir (1986),
• “Lar”, Iran (1987),
• “Bekhme”, Irak (1989),
• most “Batang”, cesta Sarawak, Malezija (1988-1990),
Hidrogeološka, speleološka i geotehnička ispitivanja za brane i tunele u:
• HE “Sklope” (1977),
• HE “Lešće” (1985-1989),
• HE “Nikola Tesla” (1994),
• HE “Dubrovnik” (2000),
seizmička mikrozonacija gradova (M 1:1000 do 1:5000):
• Slavonske Požege (1983),
• Đakova (1984),
• Osijeka (1984),
• Dubrovnika (1981, 1985),
• Zadra (1979-1980),
• Knina (1986-1988) s potrebnim geološkim radovima,
inženjersko geološka kartiranja za veće objekte (M 1:100 do 1:1000):
• vijadukt “Vala” (1989),
• vijadukt “Vela Draga” (1990),
• vijadukt “Zečeve Drage” (1994),
• vijadukt “Severinske Drage” (1995),
• odlagalište “Rača” (1983-1984),
• vijadukt “Stara Sušica”(1999-2000),
• vijadukt “Osojnik” (2006),
• Vijadukt “Zečeve Drage 2” (2007), itd,
inženjersko kartiranje za tunele (M1:100 do 1:500):
• “Mravinci” (1987),
• “Klis Kosa” (1987),
• “Klis Grlo” (1987),
• “Sveti Rok” (1997-2001),
• “Bristovac” (1998),
• “Čelinka” (1998),
• “Ledenik” (1998) itd,
inženjersko geološki, hidrogeološki i speleološki radovi na trasi autocesta:
• Oštrovica – Delnice (1990-1995),
• Delnice – Vrata (1992-1996),
• Delnice – Kupjak (1994-1997),
• Kupjak – Vrbovsko (1997-2001),
• Vrbovsko – Vukova Gorica (1994-2002),
• Vukova Gorica – Karlovac (od 1995-2002),
• Bosiljevo – Vrbovsko (2001-2003),
geološki i speleološki radovi u tunelima:
• “Učka”(1976-1978),
• “Hrasten”(1990-1993),
• “Tuhobić” (1991-1995),
• “Vrata” (1991-1995),
• “Sopač” (1993-1996),
• “Sljeme” (1993-1996),
• “Lučice” (1995-1997),
• “Vršek” (1994-1997),
• “Javorova Kosa” (1998-2002),
• “Pod Vugleš” (1998-2001),
• “Čardak” (1997-2001),
• “Sveti Marko” (1998-2001),
• “Okrugljak” (1994),
• “Resnik” (1995),
• “Duliba”(1998),
• “Plat”(1998-2000),
• “Brinje” (2003),
• “Brezik” (2003),
• “Plasina” (2003),
• “Rožman brdo” (2003),
• “Pećine” (2005),
• “Čardak 2” (2005),
• “Veliki Gložac 2” (2005-2008),
• “Bobova” (2006),
• “Tuhobić 2” (2006-2007),
• “Sveti Kuzam” (2006),
• “Vrata 2” (2006-2008),
• “Katarina” (2008),
• “Škurinje 1 i 2” (2008),
• “Trsat” (2008), itd.
izrada elaborata o kompleksnim speleološkim istraživanjima kaverni u tunelima i uz trase prometnica, u kamenolomima i u temeljima objekata (cca 1042 kaverne) (od 1975. do 2017.),
izrada geotehničkih elaborata za tunele:
• “Hrasten” (1996),
• “Tuhobić” (1996),
• “Vrata” (1996),
• “Sopač”(1996),
• “Sljeme” (1996),
• “Lučice” (1997),
• “Vršek” (1997),
• “Javorova Kosa” (1997),
• “Pod Vugleš” (1997),
• “Čardak” (1997),
• “Rožman brdo” (1997,1999),
• “Sveti Marko” (1997),
• “Okrugljak” (1994),
• “Resnik” (1995),
• “Duliba” (1999),
• “Plat” (1998,1999),
• “Cavtat” (2001),
• “Levačica” (1999),
• “Vidovci” (1999),
• “Sveta tri kralja” (2000),
• “Brezovica” (1999),
• “Đurmanec” (1999),
• “Frukov krč” (1999),
• “Vrtlinovec” (1998),
• “Hrastovec” (1998),
• “Konjsko” (2001) itd.
geološki i hidrogeološki nadzor na gradilištu autoceste Karlovac – Rijeka (od 1991.do 2008. god.),
hidrogeološki i speleološki nadzor za autocestu Zagreb -Split – Dubrovnik (2001-2013),
geološki nadzor u tunelima:
• “Brinje”, “Plasina”, “Brezik” (2003),
• “Rožman brdo” (2004),
• “Dubrava” (2004),
• “Čardak 2” (2005),
• “Veliki Gložac 2” (2005-2008),
• usjek “Sveta Ana” u Rijeci (1987-1990),
• hidrogeološki nadzor riječke obilaznice D-404 (2004-2009),
• hidrogeološki nadzor obilaznice oko Vranskog jezera na Cresu D-100 (2005-2007),
• speleološka i speleoronilačka ispitivanja za MHE “Rumin veliki” (2006-2008),
• inženjersko geološka kategorizacija stijena za željezničku prugu Perušić – Gračac (2006-2008),
rješavanje premostnih kaverni u tunelima:
• “Veliki Gložac” (2006-2008),
• “Tuhobić” (2006),
• “Vrata” (2006-2008).
Član povjerenstva ili zamjenik predsjednice povjerenstva za ocjenu utjecaja na okolis:
• – retencija „Miletinac” (2016),
• – akumulacija “Martinac Trojstveni” (2011, 2012),
• – akumulacija “Kotao u Korlatskom polju” (2011),
• – akumulacija “Kešinci” (2011),
• – akumulacja “Presecno” (2010),
• – MHE “Ilovac” (2010),
• – akumulacija “Berak” (2010-2011),
• – odlagaliste neopasnog otpada „Strazbenica 2“ (2010),
• – akumulacija „Breznica“ (2010),
• – akumulacija „Polojac“ (2009-2010),
• – vodoopskrbni sustav Krka, podsustav „Ponikve“ – II faza (2009),
• – eksploatacija nafte i plina na eksploatacijskom polju “Kutnjak – Đelekovac” (2009),
• – retencija „Glogovica“ (2008),
• – akumulacija „Kotao“ (2008),
• – uređaj za pročišcavanje otpadnih voda „Nova Gradiška“ (2008),
• – retencija „Miletinac” (2008),
• – akumuacija „Sumetlica“ (2007),
• inženjersko geološko kartiranje sa speleološkim istraživanjima za hotel Villa Dubrovnik (2008),
• speleološka istraživanja, inženjersko geološko kartiranje, hidrogeologija za cestu čvor “Trogir” – čvor “Omiš” (2008),
• vodoistražni hidrogeološki i speleološki radovi za most “Kopno – Pelješac” (2007-2008),
• hidrogeološki i speleološki nadzor na obilaznici grada Rijeke (tunel “Katarina”, tunel “Trsat”, most “Rječina”) iznad izvorišta “Zvir 1” (2008- 2009),
• revizija glavnih projekata za 129 km trase autoceste LOT R2: revizija inženjerske geologije, hidrogeologije, geotehnike i geotehnike za tunele za autocestu koridor 5c u Bosni i Hercegovini (2008-2011),
• stabilizacija svoda kaverne u tunelu “Vrata”, temeljenje upornjaka mosta u u tunelu “Vrata” (2007-2008),
• inženjerskogeološki, hidrogeološki i speleološki radovi na cesti Sveti Kuzam – Križišće (2008-2011),
• mjerenja radona u podzemnim građevinama i speleološkim objektima (2005-2017),
• inženjerskogeološki i geofizički radovi (hibridna seizmička metoda), Pelješac, Dubrovnik (2009),
• hidrogeološki i speleološki nadzor u tunelu “Sveti Ilija” – Biokovo (2010),
• speleološka istraživanja u tunelu “Sveli Ilija” (2009),
• speleološka istraživanja u tunelu “Puljani” (2009),
• speleološka istraživanja na autocesti “Istarski Y” (2010),
• izrada idejnog projekta tunela “Baredine” (2011),
• rješavanje geoloških problema u usjeku “Porte Portone” (2011),
• speleološka istraživanja na pistama zračne luke Dubrovnik (2012),
• istražni radovi za drugu tunelsku cijev tunela “Učka” (2012),
• istražni radovi geotermičkih bušotina Kupinečki Kraljevec (2012),
• znanstvena recenzija retencije “Dreznicko polje” (2012-2013),
• speleološki nadzor u tunelu “Omiš”, visinski radovi u kanjonu Cetine (2013),
• hidrogeologija i inženjerska geologija za VE “Senj” (2013),
• alpinističko inženjersko geološko kartiranje iznad tunela “Omiš” (2014),
• speleološka i geofizička istraživanja i kartiranje kaverni u trasi autoceste A-6, Veliki Gložac i Vukova Gorica (2014),
• speleološka istraživanja u temelju zgrade “C” Zračne luke Dubrovnik (2014),
• speleološka i geofizička istraživanja u Delnicama – “Lidl” (2014),
• mjerenje koncentracije radona u ledu u speleoloskim objektima (2013-2014),
• određivanje starosti leda u speleološkim objektima (2014),
• kartiranje dva klizišta Zagorskim selima (2014-2015),
• inženjerska geologija klizišta Krsišće – Zagreb (2015),
• speleološka istraživanja u ZL Dubrovnik (2015),
• sanacija ceste u ulici Veliki vrh – Zagreb (2015),
• sanacija klizišta na Mirogoju (2015),
• inženjersko geološko kartiranje tunela “Plaška glava”, “Pelegrin”, “Lička Jasenica”, “Votnjak” (2015),
• inženjerska geologija za klizište “Doljan” (2015),
• istraživanje kaverne i sufosije kod tunela Sveti Marko (2015),
• inženjerskogološko kartiranje obložnih zidova na pruzi M604, Knin (2015),
• inz.geol. pregled odlagališta materijala tunela “Vrtlinovec” (2015),
• ocjena temeljne stijene potpornog zida i IG kartiranje u Radićevoj ulici, Zagreb (2015-2016),
• klizište “Kameniti stol” u Zagrebu (2015),
• inženjerskogeološko kartiranje tunela “Sinjac” (2015),
• inženjerskogeološko kartiranje tunela “Bukovac” (2015),
• inženjerskogeološko kartiranje željezničkog nasipa kod Zvečaja (2015),
• (speleo)geološki konzalting i savjetnistvo za hotelsko naselje Valdaliso u Rovinju (2015-2016),
• IG kartiranje i speleogeo istraživanje dodatnog procesa okršavanja na trasi AC Rijeka – Zagreb (kod tunela Gložac) (2016),
• IG kartiranje usjeka želj. pruge Rijeka – Ljubljana (Jurdani)(2016),
• geološka prospekcija projekta odvodnje u aglomeracijama Hrvatskog Zagorja – 170 km (2016),
• speleološko istraživanje kaverne na otocima, Ugljan (2016),
• hidrogeološka podloga parka vjetro elektrana “Krš Pađene” -Knin – Kistanje (2016),
• inženjerskogeološko kartiranje područja pročistača pitke vode grada Dubrovnika (2016),
• IG kartiranje klizišta Razvor (2016),
• mineraloška, mikrotektonska, mikroaerološka i mikrohidrološka istraživanja i mjerenja strujanja u genezi cirkularnih anemolita (2016-2017),
• geologija i speleologija za pozadinsko lučko skladište “Škrljevo” (2016-2017),
• hidrogeološki i speleološki nadzor hotel “Park” – Rovinj (2017),
• klizište “Jarče Polje” (2017),
• usjek “Rožman brdo” IG kartiranje i klasifikacija (2017),
• usjek “Oštrovica “” IG kartiranje i klasifikacija (2017),
• geološko mišljenje nasip želj pruge kod Unešića (2017),
• inženjerskogeološko kartiranje klizišta kod Smrečja – Gorski kotar (2017),
• inženjerskogeološko kartiranje klizišta prilazu “Kraljičin zdenac” – Medvednica (2017),
• inženjersko geološko kartiranje klizišta Trakuliščica (2017),
• inženjersko geološko kartiranje stambeno turističkog naselje «Zablaće – Soline» – Šibenik (2017),
• geološka prospekcija oštečenja na željezničkoj pruzi M203 Rijeka – Šapjane (2017),

OSTALO:

• spašavatelj u Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja(HGSS) / Gorskoj službi spašavanja PSH (značka br.199 / 1973), član od 1971. godine,
• učitelj skijanja (br. 274-3), SSJ, 1970,
• speleolog Komisije za speleologiju PSH (br. značke 34) – 1969,
• instruktor speleologije PSH / HPS(značka i diploma Fakulteta za fizičku kulturu) – 1979; 1982, 2012,
• savezni instruktor speleologije Hrvatskog speleološkog saveza (br.1) – 1998,
• ronilac R-4 (CMAS) – 1986,
• cave diver CDS NSS – br. 245 (1988),
• glazbenik – srednja glazbena škola – Zagreb (1971),
• srebrni znak PSH – 1981,
• počasni član Švicarskog speleološkog saveza – Societe Suisse de Speleologie – 1976,
• zaslužni član Saveza speleologa Jugoslavije (SSJ) – 1989,
• povelja Društva za istraživanja i snimanja krških fenomena DISKF – 2001,
• life member National Speleological Society (NSS) – od 2003,
• certificate of Graduation in Professional Photography (New York Institute of Photography) – 2004-2007,
• počasni član Argentinskog speleološkog saveza – Federacion Argentina de Espeleologia (FAE) – 2012,
• počasni član Katalonske speleološke federacije – Federacio Catalana d’Espeleologia (FCE) – 2017,

PRIMLJENA PRIZNANJA ZA NAROČITE ZASLUGE:

• Općina Rakovica – 20.7.1997.- predao načelnik Općine Franjo Franković,
• Općina Fužine – 13.6.1999. – predala načelnica Općine Ela Korica,
• Općina Brinje – 24.5.2002. – predao načelnik Općine Ivan Lokmer,
• Sveučilište u Zagrebu – Spomen medalja – predao rektor Sveučilišta u Zagrebu prof.dr. sc. Damir Boras (studeni 2017.)

 

VODITELJ ZNANSTVENIH PROJEKATA:

• Karstifikacija u stijenama krškog područja Hrvatske (1991-1995),
• Speleohidrogeološka i neotektonska istraživanja u hrvatskom kršu (1996-2000),
• Speleogeološka istraživanja u karstificiranim stijenama Hrvatske (2001-2005),
• Tipovi speleogeneze u hrvatskom kršu (2007- 2013),

SUDJELOVANJA U ZNANSTVENIM PROJEKTIMA:

• Geomehanika flišolikih stijena u priobalju Jadrana (1985-1990), Voditelj: prof.dr.sc. Ibrahim Jašarević,
• Ispitivanje i modeliranje poboljšanog tla i stijene (2007-2013), Voditelj: prof.dr.sc. Meho Saša Kovačević,
• Watershed Dynamics (2010-2016), Organizacija i vodstvo: NOAA, NASA, GLOBE., Voditelj projekta: Prof. dr. Kemi Jona, Dr. Gary Randolph, Northwestern University, Evanston, Chicago, Iliinois, USA ,
• UNIS – „Uređaj za nerazorno ispitivanje sidara“ financiranog od Poslovno-inovacijskog centra Hrvatske – BICRO u sklopu Programa provjere inovativnog koncepta za znanstvenike i istraživače, PoC PUBLIC (voditeljica prof.dr. Danijela Jurić- Kaćunić) (2012-2013),
• Horizon 2020, DESTinationRAIL, “Decision Support Tool for Rail Infrastructure Managers” (2015-2018). Voditelj:Gavin and Doherty Geosolutions LTD, Ireland.

ČLANSTVA I FUNKCIJE U STRUČNIM I ZNANSTVENIM UDRUGAMA:

• Union Internationale de Speleologie (UIS), International Union of Speleology – Adjunct Secretary (2013-2017),(2017-2021),
• European Speleological Federation (FSE) – Vice President (2016-2019),
• Hrvatsko povjerenstvo za suradnju s UNESCO, član (2014-2016),
• Hrvatsko geološko društvo (HGD) – član,
• Hrvatsko geotehničko društvo (HGTD) – član,
• Hrvatska udruga za podzemnu gradnju (HUPG) – član upravnog odbora,
• Hrvatski speleološki savez (HSS)- osnivač, prvi predsjednik, predsjednik 1991-2010,
• Union Internationale de Speleologie (UIS) – predstavnik Hrvatske u skupštini (od 1993),
• Federation Speleologique Europeenne (FSE) – predstavnik Hrvatske u skupštini (od 2009),
• American Geological Institute (AGI)- član,
• The Geological Society of America (GSA) – član,
• Geological Society of London (GSL) – član,
• International Association of Hydrogeologists (IAH) – član,
• International Association for Engineering geology and the Environment (IAEG) – član,
• National Speleological Society (NSS)- doživotni član,
• Cave Diving Section NSS (CDS NSS) – doživotni član,
• British Cave Research Association (BCRA)- član,
• Swiss Speleological Society (SSS)- počasni član,
• Federacion Argentina de Espeleologia (FAE) – počasni član,
• Federation Francaise de Speleologie (FFS) – član i instruktor,
• Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU) – Znanstveno vijeće za promet – redoviti član, tajnik sekcije,
• Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU) – Znanstveno vijeće za daljinska istraživanja i fotointerpretaciju – član,
• Društvo za istraživanja i snimanja krških fenomena Zagreb (DISKF) – osnivač i predsjednik,
• Hrvatsko biospeleološko društvo (HBSD) – osnivač i član,
• New York Institute of Photography (NYIP) – član i diplomand,
• Hrvatski ronilački savez (HRS) – član,
• Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU), Odbor za krš – tajnik odbora,
• Hrvatski planinarski savez (HPS) – član,
• Hrvatsko društvo za gajenje lova i ribarstva (HDGLIR) – dopredsjednik drustva,
• Societa Geologica Italiana (SGI) – član,

https://www.linkedin.com/pub/mladen-garasic/94/393/a7b